top of page

Onderzoeksrapport 'Analyse van de Europese Wet- en regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen'

22 December 16

 

Ameco heeft in opdracht van de COGEM (Commissie Genetische Modificatie) een onderzoek uitgevoerd naar de Europese regelgeving tav genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). De Europese wet- en regelgeving betreffende ggo’s wordt door velen als ingewikkeld ervaren. De COGEM acht een goed begrip van de regelgeving van essentieel belang voor het voeren van een goed geïnformeerd debat en inhoudelijke dialoog en heeft daarom door Ameco een analyse van de EU regelgeving laten opstellen.

 

In het door Ameco opgestelde rapport worden de achtergrond, het doel en de reikwijdte van de Europese regelgeving uiteengezet. Het rapport bevat daarnaast een beschouwing over de historie van de ggo-regelgeving, de problematiek binnen de huidige praktijk en de verwachte effecten van de nieuwe richtlijn (EU) 2015/412. Het rapport is gepubliceerd op de website van de COGEM, klik hier.

 

 

 

 

 

 

bottom of page