top of page

Assistentie bij verbeterd afvalbeheer in Nairobi

1 January 17

 

Het gebrek aan passend afvalbeheer is een risico voor de volksgezondheid en het milieu in Kenia. Snelle bevolkingsgroei in combinatie met een gebrek aan afvalbeheer resulteren in illegaal storten van afval op openbare plaatsen. Bergen afval zijn verspreid over de hele stad.

 

Afvalbeheer in Kenia wordt grotendeels gekenmerkt door beperkte inzameling, verontreiniging door het ongecontroleerd storten van afval, inefficiënte openbare diensten, niet-gereglementeerde en ongecoördineerde private sector en het ontbreken van de benodigde infrastructuur.

 

De regering van Kenia heeft financiering ontvangen van de Wereldbank om de levering van diensten in de grootstedelijke regio te versterken. Een deel van deze lening ​​zal worden gebruikt om de problemen tav afvalbeheer in stedelijke gebieden in de Nairobi Metropolitan Region (NMR) aan te pakken. Ameco is gecontracteerd de Keniaanse regering te ondersteunen bij het verbeteren van de lokale situatie inzake afvalbeheer.

 

Ameco zal expertise leveren voor de ontwikkeling van het kader voor de oprichting van een afvalbeheerorgaan in geselecteerde provincies binnen de NMR. De input kan worden onderverdeeld in vier clusters activiteiten:

  • Analyse en evaluatie van de bestaande afvalbeheer situatie;

  • Ontwikkeling van een gedetailleerd actieplan voor de oprichting van de beheer autoriteit;

  • Ontwikkeling en implementatie van een bewustmakings- en sensibiliseringscampagne over het beheer van afval; en

  • Ontwikkeling en uitvoering van een capaciteitsopbouw en performance monitoring programma voor de beheer autoriteit.

 

 

 

 

 

bottom of page