top of page

Page 

Assistentie bij verbeterd afvalbeheer in Nairobi

 

Het gebrek aan passend afvalbeheer is een risico voor de volksgezondheid en het milieu in Kenia. Snelle bevolkingsgroei in combinatie met een gebrek aan afvalbeheer resulteren in illegaal storten van afval op openbare plaatsen. Bergen afval zijn verspreid over de hele stad.

Afvalbeheer in Kenia wordt grotendeels gekenmerkt door beperkte inzameling, verontreiniging door het ongecontroleerd storten van afval, inefficiënte openbare diensten, niet-gereglementeerde en ongecoördineerde private sector en het ontbreken van de benodigde infrastructuur.

Onderzoeksrapport 'Analyse van de Europese Wet- en regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen'

 

Ameco heeft in opdracht van de COGEM (Commissie Genetische Modificatie) een onderzoek uitgevoerd naar de Europese regelgeving tav genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). De Europese wet- en regelgeving betreffende ggo’s wordt door velen als ingewikkeld ervaren. De COGEM acht een goed begrip van de regelgeving van essentieel belang voor het voeren van een goed geïnformeerd debat en inhoudelijke dialoog en heeft daarom door Ameco een analyse van de EU regelgeving laten opstellen.

Opening afval overslagstation in Koceljeva

 

Ameco heeft het Servische ministerie van Landbouw en Milieu geholpen met het ontwerp en de bouw van een afval overslagstation in de gemeente Koceljeva. Daartoe werd financiële steun verleend door de Nederlandse overheid. Op 5 april 2016 is het afval overslagstation in Koceljeva officieel geopend door de heer Hendrik van den Dool, Ambassadeur van de Nederlandse ambassade, de heer Dušan Ilinčić, Burgemeester van de gemeente Koceljeva en de heer Mr. Alexander Vesić, Raadsadviseur van het Servische ministerie van Landbouw en Milieu. Het overslagstation biedt...

De rol van cumulatie in veiligheids- en risicoafwegingen

 

Ameco heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke manier cumulatie in het huidige veiligheids- en risicobeleid van IenM wordt meegewogen. Het brede overzicht van hoe het onderwerp cumulatie in de verschillende beleidsvelden een plek heeft ontbreekt op dit moment. Deze studie richt zich hierop en op een verkenning van opties om, daar waar nodig, cumulatie beter in beleid/besluitvorming  te betrekken.

Bouw trainingscentrum voor ontmanteling van ‘End-of-Life Vehicles’ in Turkije afgerond

 

Ameco is bezig met het opzetten van een management system voor ‘End-of-Life Vehicles’ (ELVs) in Turkije. In het kader van dit project is er een volledig nieuwe demonstratie- en trainingsfaciliteit in Istanbul opgeleverd. Hier gaan werknemers van auto demontagebedrijven leren hoe ze op een veilige en milieuvriendelijke manier auto-onderdelen moeten demonteren, zich daarbij houdende aan de nieuwe Turkse...

Consistency check advices chimere viruses

 

One of the tasks of the Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM) is to advise the Dutch Government on which containment conditions should be met when working with chimere viruses. A chimere virus is a recombinant virus that consists of a combination of the genomes of two viruses and which may display biological properties characteristic for...

Medical waste incinerators installed in Georgia

 

Ameco has been working on the development and implementation of a national management system for infectious medical waste in Georgia. Management of hazardous waste, including infectious medical waste, is currently not yet included in national legislation. In practice, this means that infectious medical waste is often not separated from other waste and is....

Sanitaire stortplaats in Georgië operationeel

 

In het kader van de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Georgië heeft Ameco in samenwerking met Nederlandse en Georgische partners de stortplaats in Borjomi, Georgië gerehabiliteerd.

 

De stortplaats is gelegen vlak naast het Borjomi-Kharagauli Nationaal Park, één van de grootste beschermde natuurgebieden van Europa. Tot voor kort was de stortplaats niet meer dan een ongecontroleerde dumpplaats waarbij afval en gevaarlijke...

New waste project in Serbia

 

Serbia is interested in Dutch knowledge and skills in relation to waste management; more specific in innovative landfill design and management. The country offers large opportunities for the Dutch business community as European funds for the realisation of 8 regional landfills have been granted and also because European funds are available for the realisation of nearly 30 waste transfer stations. Ameco would like to come into contact with Dutch companies that wish to explore...

Page 

bottom of page