top of page

Bouw trainingscentrum voor ontmanteling van ‘End-of-Life Vehicles’ in Turkije afgerond

02 October 14

 

Ameco is bezig met het opzetten van een management system voor ‘End-of-Life Vehicles’ (ELVs) in Turkije. In het kader van dit project is er een volledig nieuwe demonstratie- en trainingsfaciliteit in Istanbul opgeleverd. Hier gaan werknemers van auto demontagebedrijven leren hoe ze op een veilige en milieuvriendelijke manier auto-onderdelen moeten demonteren, zich daarbij houdende aan de nieuwe Turkse ELV wetgeving.

 

Turkije wil, in overeenstemming met Europese richtlijnen, in 2020 een recycling en terugwinpercentage van 95% behalen op auto-onderdelen. Om dit te bewerkstelligen is het nodig dat Turkse auto demontagebedrijven minimaal één van hun werknemers laten deelnemen aan het trainingsprogramma in het nieuwe centrum. Ameco heeft hiervoor een 2-daags trainingsprogramma ontwikkeld, dat zowel uit theoretische als uit praktijk elementen bestaat. Het trainingsprogramma behandelt alle te onderscheiden stappen van het autodemontageproces en leert werknemers hoe ze moeten voldoen aan de Turkse milieuwetgeving. De training geeft ook aandacht aan veiligheids- en kwaliteitsaspecten. Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers een officieel erkend certificaat.

bottom of page