top of page

De rol van cumulatie in veiligheids- en risicoafwegingen

18 November 15

 

Ameco heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke manier cumulatie in het huidige veiligheids- en risicobeleid van IenM wordt meegewogen. Het brede overzicht van hoe het onderwerp cumulatie in de verschillende beleidsvelden een plek heeft ontbreekt op dit moment. Deze studie richt zich hierop en op een verkenning van opties om, daar waar nodig, cumulatie beter in beleid/besluitvorming  te betrekken.

 

Bij cumulatie kan het gaan om de stapeling van in aard verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluid. Het kan echter ook gaan om meer verwante bronnen van blootstelling, zoals bijvoorbeeld de gecombineerde blootstelling van mensen of ecosystemen aan verschillende chemische stoffen tegelijk. Binnen het domein van externe veiligheid wordt gesproken over cumulatie als het gaat om blootstelling aan mogelijke gelijktijdige gevolgen van verschillende bedrijfsactiviteiten in een gebied. Daarnaast kan cumulatie ook in combinatie met domino-effecten beschouwd worden; het gaat dan om een reeks van gebeurtenissen die elkaar oorzakelijk opvolgen. Denk aan een aardbeving die een overstroming veroorzaakt die vervolgens een incident veroorzaakt in een industrieel complex.

 

 

 

bottom of page