top of page

Energie

Wereldwijd stimuleren overheden de productie van duurzame energie en het naleven van energiebesparende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie volgen elkaar snel op, resulterend in steeds efficiëntere toepassingen.

 

Samen met partners werken we aan het introduceren en demonstreren van duurzame energie oplossingen. Op het gebied van bio-energie wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het produceren van brandstof uit biomassa en aan het onttrekken van gas en het genereren van elektriciteit uit stortplaatsen. Wat betreft zonne-energie heeft Ameco in Afrika samen met partners een bedrijf opgezet dat zonnepanelen distribueert in rurale gebieden. Daarnaast wordt gewerkt aan energy-efficiency toepassingen gerelateerd aan afvalwaterzuivering.

 

Het creëren van bewustwording over energy-efficiency, onder gebruikers van natuurlijke hulpbronnen en onder autoriteiten verantwoordelijk voor het beleid, vormt een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Daarnaast worden overheden ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van energiebeleid.

 

bottom of page