top of page

Activiteiten

  • Praktische ondersteuning van lokale, regionale en nationale overheden bij ontwikkeling en implementatie van beleid dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling; bijvoorbeeld door assistentie met de ontwikkeling van beleids- en beheerplannen, communicatie- en informatiecampagnes en burgerparticipatie. In het buitenland vindt veelal ondersteuning plaats bij het aanpassen van de regelgeving aan EU richtlijnen, implementatie van beleid op lokaal niveau en handhaving van regelgeving.

  • Het begeleiden van bedrijven en particuliere organisaties bij duurzame ontwikkeling; bijvoorbeeld door het stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid in landen in transitie, door duurzame inbedding van technologie op het gebied van afval, water of energie en door bij te dragen aan duurzame initiatieven in opkomende markten.

  • Het versterken van organisaties door training en kennisoverdracht, bijvoorbeeld door het organiseren van interactieve workshops over inspraak en communicatie; training of trainers programma’s en langdurige ondersteuning van lokale (maatschappelijke) organisaties in landen in transitie bij het identificeren en uitvoeren van projecten die bijdragen aan leefbaarheid.

  • Het verbeteren van communicatie en samenwerking tussen partijen met uiteenlopende belangen; bijvoorbeeld tussen overheden en maatschappelijke organisaties voor het ontwikkelen van beleid met inbreng van burgers en minderheden of tussen buurlanden in het kader van geïntegreerd waterbeheer.

 

Onze activiteiten richten zich onder andere op:

De activiteiten worden in het bijzonder uitgevoerd op het gebied van afval, waterenergienatuurmilieumanagement, duurzaam ondernemen, participatie & dialoog en technologie & maatschappij.

bottom of page