top of page

Water

Wereldwijd is toegang tot schoon en betrouwbaar water een actueel thema. De gevolgen van klimaatverandering en de VN millenniumdoelstellingen zorgen ervoor dat het thema hoog op de agenda staat.

 

Het verbeteren van de watervoorziening en waterkwaliteit behoort tot de kernactiviteiten van Ameco. We ondersteunen overheden bij het implementeren van de Europese Kaderrichtlijn Water, bij het ontwikkelen van beheerplannen voor stroomgebieden, of bij het voldoen aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het bijdragen aan het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Bij het ontwikkelen van beleid betrekken we ook maatschappelijke organisaties, zodat nieuwe plannen breed gedragen worden.

 

Naast ondersteuning bij beleid zijn we ook betrokken bij het duurzaam inbedden van technische oplossingen, bijvoorbeeld voor de opvang van regenwater en voor het tegengaan van waterverontreiniging. In de eerste plaats zorgen we ervoor dat de nieuwe technologie aansluit bij lokale behoeften. Daarnaast werken we samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan plannen voor het goed beheren en onderhouden van de betreffende technologie, door middel van kennisoverdracht en training.

bottom of page